Privacy & Cookies

Privacy verklaring
In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan door Wijnstra Makelaardij BV. Deze persoonsgegevens worden verwerkt door Wijnstra Makelaardij BV gevestigd aan de Kopenhagenweg 5 te Den Haag en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27101284. Wijnstra Makelaardij BV is bereikbaar via info@wijnstramakelaardij .nl en via telefoon 06-18520802.

Wij nemen uw privacy serieus
Wijnstra Makelaardij BV neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Wijnstra Makelaardij BV verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de privacywetgeving. Wijnstra Makelaardij BV besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wijnstra Makelaardij BV verzamelt en verwerkt gegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd.

Hoe lang bewaart Wijnstra Makelaardij BV de gegevens?
Wijnstra Makelaardij BV zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevensWilt u weten welke gegevens Wijnstra Makelaardij BV van u heeft, stuur dan per brief of e-mail uw verzoek naar info@wijnstramakelaardij.nl. Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar info@wijnstramakelaardij.nl. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?
Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Wijnstra Makelaardij BV, neem dan eerst contact op met Wijnstra Makelaardi BV. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement
Wijnstra Makelaardij BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Externe links Onze website kan verwijzen naar websites van derden die wellicht ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die deze websites gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van de betreffende website voor verdere informatie.

Cookies verwijderen
Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden. Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.

Wijzigingen
Wijnstra Makelaardij BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer regelmatig deze privacyverklaring om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.