WOZ Taxatie

Diensten

WOZ Taxatie

Heeft u de WOZ beschikking ontvangen en is de vastgestelde waarde naar uw mening te hoog? Neem dan contact met ons op. U dient binnen 6 weken na ontvangst een bezwaarschrift in te dienen. Dit is specialistisch werk en wij kunnen dit geheel voor u verzorgen. De WOZ waarde van uw woning wordt steeds belangrijker. Niet alleen de directe gemeentelijke belastingen worden hierop gebaseerd, maar ook het eigen woningforfait voor de inkomstenbelasting, de waterschapslasten en ook de erfbelasting. Het is dus zaak om de WOZ waarde goed in de gaten te houden.