Herbouwwaarde Taxatie

Diensten

Herbouwwaarde Taxatie

Wij zijn gespecialiseerd in het verrichten van taxaties ten behoeve van de herbouwwaarde (ex. art. 7:960BW). De herbouwwaarde van onroerend goed is de waarde van een soortgelijk object, nieuw te bouwen, volgens de nu geldende bouwnormen, regels en wetten. Wij kunnen de herbouwwaarde voor u vaststellen van uw woonhuis, winkel, bedrijfsruimte, appartement, monument enz. De herbouwwaarde van een gebouw moet worden vastgesteld ten behoeve van de opstalverzekering, dit kan nodig zijn om de volgende redenen:

De taxatie is verplicht gesteld door de verzekeraar

Ter vaststelling van de hoogte van de verzekeringspremie

Het voorkomen van onderverzekering bij schade

Ter voorkoming van te hoge verzekeringspremie

Het uitsluiten van privé aansprakelijkheid van VVE bestuurders

Ter vaststelling van het schadebedrag